Đề thi

Thành phố Thông minh (Smart City) đang là một xu thế tất yếu của các thành phố trên thế giới nhằm tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho toàn bộ cư dân.

Có hơn 30 thành phố của Việt Nam cũng đang có kế hoạch xây dựng giải pháp Smart City.

Nhằm thúc đẩy sự phát triên của xu hướng này, góp phần tạo ra môi trường sống tốt hơn, các bạn hãy phát triển ý tưởng, tạo ra những ứng dụng hữu ích cho chính thành phố bạn đang sống.