Liên hệ

Ms. Hoàng Minh Thư

M: +84-1685 796 096; E: thuhm@vinasa.org.vn

Văn phòng VINASA

Tầng 11, Cung Trí Thức Thành Phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

T: (024) 3577 2336 /8  F: (024) 3577 2337

E: contact@vinasa.org.vn | w: www.vinasa.org.vn