Thể lệ

THỂ LỆ CUỘC THI

Thí sinh:

 • Miễn phí đăng ký

 • Tự chọn thành viên nhóm: số lượng từ 2-5 người/nhóm

 • Các thí sinh cần trang bị laptop cài đặt sẵn các môi trường lập trình cần thiết

 • Có thể mang theo thiết bị ổ cứng phục vụ việc lập trình, kết nối

 • Đội thi có hành động sao chép hoặc gian lận sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc thi.

Ban tổ chức:

 • Cung cấp đường truyền wifi

 • Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

 • BTC sẽ cung cấp đồ ăn nhanh, nước uống tròn suốt thời gian thi.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Ý tưởng

 • Tính thực tiễn

 • Tác động xã hội

 • Tính sáng tạo

Khả năng lập trình

 • Vận hành ứng dụng: Có khả năng chạy trên các Hệ điều hành: Android, iOS, Window…

 • Đa dạng và cài đặt các chức năng phù hợp

 • Kỹ thuật cao cấp

UI Design

 • Thiết kế đẹp

 • Thân thiện với người dùng

Thuyết trình

 • Khả năng thuyết trình và trình bày sản phẩm demo

 • Giải đáp câu hỏi từ Ban giám khảo